Menu
4system

Wybierz swoją dotację!

Pamiętaj! Rozwój najlepszą inwestycją.

Tym bardziej bez ponoszenia kosztów!

 

Daj sobie szansę! Wykorzystaj potencjał

środków pomocowych!

Wybierz swoją dotację!

Pamiętaj! Rozwój najlepszą inwestycją. Tym bardziej bez ponoszenia kosztów! Daj sobie szansę! Wykorzystaj potencjał środków pomocowych!

Jesteś rolnikiem i chcesz skorzystać z funduszy pomocowych?

Sprawdź dotacje dla rolników!
 • Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
 • Wyposażanie pastwisk,
 • Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych

Interesuje Cię gospodarka rybacka?

Zobacz dofinansowania na rybactwo w Polsce!
 • Zintegrowana polityka morska
 • Zarybianie akwenów wodnych
 • Udrażnianie cieków wodnych, budowa i ochrona tarlisk

Jesteś ciekaw, jakie istnieją dopłaty unijne do lasu?

Wybierz np. dotacje na zalesienie - ale i nie tylko!
 • Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych
 • Opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych
 • Poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy

Planujesz rozwinąć kadrę w swojej firmie, ale nie masz funduszy?

Pozyskaj środki unijne na szkolenia!
 • Upowszechnianie i wsparcie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
 • Rozwój kompetencji uczniów ukierunkowanych na nauki matematyczno-przyrodnicze, techniczne i językowe

Nie masz z czego sfinansować wdrożenia innowacji?

Sprawdź fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki!
 • Budowa zakładów energii odnawialnej
 • Budowa podziemnych magazynów gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych,
 • Budowa infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju

Interesuje Cię informatyzacja administracji? Może refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Skorzystaj z funduszy pomocowych!
 • Tworzenie/rozwój e-usług
 • Przenoszenie gotowych/ wdrażanie nowych rozwiązań IT
 • Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT

Chcesz otrzymać dotacje na rozwój szkolnictwa?

Sprawdź projekty unijne dla szkół!
 • Wyposażenie w aparaturę dydaktyczno-badawczą i w nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce
 • Budowa lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi
 • Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

Chcę zobaczyć więcej konkursów!

Referencje

Copyright © 4system. All rights reserved.
Pobierz naszą vCARD i bądź w kontakcie
Mamy wyróżnienie Forbes’a
+48 68 451 08 88